Asiakasehdot

Rekisteriseloste: klapitiimi.fi –verkkokaupan rekisteriseloste. Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö:
Rekisterin käyttötarkoitus: Rekisteriä käytetään klapitiimi.fi asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja asiakassuhteen ylläpitämiseen.
Rekisterin sisältämät tiedot:
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. klapitiimi.fi:n käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Asiakkaalla on oikeus nähdä henkilökohtaiset rekisteritietonsa kirjallisella pyynnöllä. Pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.